פורסם בעיתון ידיעות ירושלים | ידיעות הדרום |

ידיעות אשדוד | ידיעות אשקלון